Skip to main content

Site name

Hitachi

Ibaraki Headquarters

Ibaraki Headquarters

5-1-26, Omika-cho, Hitachi-shi, Ibaraki, 319-1221 Japan
Tel: +81-294-53-6115

Tokyo Headquarters

Tokyo Headquarters

6-1, Akihabara, Taito-ku, Tokyo, 110-0006 Japan
(Akihabara Daiei Bldg.)
Tel: +81-3-3251-7200